Wat krijgt u?

Online Fondsenboek.nl is dé webbased zoekmogelijkheid naar fondsdata op het platform van Kenniscentrum Filantropie. Het maakt op een hele toegankelijke manier gerichte aanvragen bij fondsen mogelijk. Hierdoor is de kans dat uw aanvraag wordt gehonoreerd zo groot mogelijk. Tevens wordt hiermee het aantal niet-ter-zake-doende aanvragen bij de fondsen tot een minimum beperkt. Win-Win voor zowel fonds als aanvrager.

Handige projecten-tool

Voor het eenvoudig bijhouden van de voortgang van fonds aanvragen, is de projecten-tool ontwikkelt. Zowel op projectniveau als op individueel fondsniveau is er een mogelijkheid om aantekeningen toe te voegen, bijv. wat is de fase waarin de projectaanvraag zich bevindt, met wie er is gesproken, wat de vervolgactie is en wanneer deze gaat plaatsvinden.

U kunt meerdere projecten aanmaken en bewaren, zodat alle informatie van een eerdere aanvraag, o.a. contactpersonen en wat de voetangels en klemmen waren bij de aanvraag, direct weer beschikbaar zijn.

Altijd up-to-date en direct beschikbaar

Online Fondsenboek.nl heeft het meest complete overzicht van fondsen, waarbij een aanvraag kan worden gedaan. Wijzigingen door fondsen bijvoorbeeld het nog beschikbare budget of wijzigingen van aan- en uitsluitcriteria, worden direct verwerkt en zichtbaar.

Fondsen die maar voor één doel staan opgesteld of geen aanvragen accepteren/ waarbij een aanvraag doen niet mogelijk is, zijn wel bij ons bekend, maar worden niet opgenomen in het Online Fondsenboek.

Gegevensbron private fondsen

De fondsgegevens komen hoofdzakelijk rechtstreeks van de fondsen zelf, soms aangevuld met publiek beschikbare informatie. Dagelijks worden de wijzigingen verwerkt. Hierdoor beschikt u over de meest betrouwbare en real time data waarop een fondsaanvraag kan worden gebaseerd.

Online Fondsenboek.nl maakt gericht zoeken in ongeveer 2.000 private fondsen (corporate foundation, familiefonds, kerkelijke instelling, hybride organisatie, etc) die opgesteld staan om projecten van goede doelen financieel mogelijk te maken. Het fonds beslist te allen tijde of een ingediend project - ook al voldoet de aanvraag aan alle criteria - wordt gesteund of niet.

Online Fondsenboek.nl bevat uitdrukkelijk géén overzicht van (overheids-)subsidies.

Gebruiksgemak

Voor het beste resultaat, raden wij aan te starten met free text search op thema's of specifieke kenmerken van uw project. Wanneer er veel fondsen als resultaat verschijnen, is er de mogelijkheid om de zoekresultaten te verfijnen met de slimme filters. Let op: Niet elk fonds heeft de filterwaarden ingevuld, waardoor deze filteroptie mogelijk ook een aantal fondsen verbergt die wel geschikt zouden kunnen zijn.

Online Fondsenboek.nl is de onmisbare tool voor iedereen die fondsen zoekt. Hiermee wordt het zoeken naar fondsen weer leuk en de slagingskans voor een toekenning van uw aanvraag gemaximaliseerd. Succes verzekerd!