Wat krijgt u?

Online Fondsenboek.nl is dé webbased zoekmogelijkheid naar fondsdata op het platform van Kenniscentrum Filantropie. Het maakt op een hele toegankelijke manier gerichte aanvragen bij fondsen mogelijk. Hierdoor is de kans dat uw aanvraag wordt gehonoreerd zo groot mogelijk.
Tevens wordt hiermee het aantal niet-ter-zake-doende aanvragen bij de fondsen tot een minimum beperkt. Win-Win voor zowel fonds als aanvrager.

Private fondsen
Online Fondsenboek.nl laat u gericht zoeken in ongeveer 2.000 private fondsen (corporate foundation, familiefonds, kerkelijke instelling, hybride organisatie, etc) die opgesteld staan om projecten van goede doelen financieel mogelijk te maken. Afhankelijk van de insteller van het fonds zijn per fonds specifieke criteria waar het beschikbare vermogen aan kan worden besteed. Het fonds beslist te allen tijde of een ingediend project wordt gesteund of niet. Online Fondsenboek.nl bevat uitdrukkelijk géén overzicht van (overheids)subsidies.


Altijd up-to-date en direct beschikbaar
Online Fondsenboek.nl geeft u het meest complete overzicht van fondsen, waarbij een aanvraag kan worden ingediend. Fondsen kunnen bijvoorbeeld  in de loop van het jaar hun beschikbare budget reeds hebben besteed of toegezegd. Wanneer fondsen dit aanpassen in hun profiel, wordt die informatie direct verwerkt in het Online Fondsenboek.nl.
Daarnaast zijn er ook honderden fondsen die bijvoorbeeld slechts voor één doel opgesteld staan. Aanvragen bij deze fondsen heeft derhalve geen zin.
Online Fondsenboek.nl laat dus alleen die fondsen zien, die ook daadwerkelijk aanvragen accepteren.


Gegevensbronnen
De fondsgegevens komen hoofdzakelijk rechtstreeks van de fondsen zelf, waar nodig aangevuld met gegevens uit publiek beschikbare bronnen. Dagelijks wordt de data aangevuld en aangepast. Hierdoor beschikt u over de meest betrouwbare en real time data waarop u uw fondsaanvraag kunt baseren.


Gebruiksgemak
U kunt free text zoeken naar fondsen en de zoekresultaten verfijnen met slimme filters. Zo wordt het zoeken naar fondsen weer leuk en de slagingskans voor een toekenning van uw aanvraag gemaximaliseerd.

Succes verzekerd!