Wat krijgt u?

Online Fondsenboek.nl is dé webbased zoekmogelijkheid naar fondsdata op het platform van Kenniscentrum Filantropie. Het maakt op een hele toegankelijke manier gerichte aanvragen bij fondsen mogelijk. Hierdoor is de kans dat uw aanvraag wordt gehonoreerd zo groot mogelijk.
Tevens wordt hiermee het aantal niet-ter-zake-doende aanvragen bij de fondsen tot een minimum beperkt. Win-Win voor fonds en aanvrager.


Online Fondsenboek.nl geeft u het meest complete overzicht van fondsen, waarbij een aanvraag kan worden ingediend. Fondsen kunnen in de loop van het jaar hun beschikbare budget reeds hebben besteed of toegezegd. Er zijn ook honderden fondsen die bijvoorbeeld slechts voor één doel opgesteld staan. Een aanvraag bij deze fondsen heeft derhalve geen zin. Online Fondsenboek.nl laat dus alleen die fondsen zien, die ook daadwerkelijk aanvragen accepteren.


De fondsgegevens komen rechtstreeks van de bron; de fondsen zelf. Dagelijks wordt de data aangevuld en aangepast. Hierdoor beschikt u over de meest betrouwbare en real time data waarop u uw fondsaanvraag kunt baseren.


U kunt free text zoeken naar fondsen en de zoekresultaten verfijnen met slimme filters. Zo wordt het zoeken naar fondsen weer leuk en de slagingskans voor een toekenning van uw aanvraag gemaximaliseerd.

Succes verzekerd!